På togt i
det Sydfynske
Øhav

På togt med den gamle galease, Haabet af Faaborg. Et eksklusivt togt, hvor der sejles hele ugen, om dagen, og med arrangementer på skolen om aftenerne. Øer besøges, hvor der guides.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan der kun sejles med 12. Og ifølge loven skal der være 12. Så tilmelding efter først til mølle-princippet. Derudover udleves højskolelivet, naturligvis.

Kurserne vil i december 2019 være uddybet med nærmere indholdsbeskrivelse og priser.

I december vil ligeledes foreligge et kursuskatalog med detaljerede beskrivelser af kurserne og tilmeldingsprocedure.

Er du interesseret i at få tilsendt vores katalog, er du velkommen til at sende en mail til: mail@ryslinge-hojskole.dk, eller kontakte telefonisk: 6267 1020. Vi vil udsende kataloget elektronisk. Hvis du ikke har en mailadresse, sender vi kataloget.

Du er også velkommen til telefonisk at kontakte kursuschef Erik Kjærsgaard på mobil 3026 1298, for at afklare, stille spørgsmål m.v.