[ corona | covid-19 ]

Vi tager naturligvis hånd om Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. covid-19 og indretter sommerens kurser herefter.

Praktiske
oplysninger

Når du har tilmeldt dig kurset, er kursuspladsen din, medmindre at kurset er overtegnet. I så fald vil du straks få besked. Når du tilmelder dig elektronisk og anfører din mailadresse vil du automatisk få en svarmail, der bekræfter
at vi har modtaget din tilmelding. Fremsendelse af kursusprogram og info-materiale sker ca. 14 dage før kursusstart.

Omkring 1. juni kan du rekvirere materiale om kurset i form af et aktivitetsskema. Men skemaet har vi desværre kun mulighed for at sende elektronisk.

Et typisk dagsprogram ser således ud:
» Morgenmad fra kl. 7.30.
» Morgensamling og sang ml. kl. 9 og 10.
» Undervisning, aktivitet, udflugt etc. kl. 10-12 og 14-17.
» Frokost kl. 12-13.
» Fortællertime – dagens historie. Mellem kl. 13 – 14.
» Formiddags- og eftermiddagstraktement kl. 10.30 og 15.
» Aftensmad kl. 18-19.
» Aftenarrangement fra ca. kl. 19.30.
» Aftencafé fra kl. 20.30.

Kurser i uge 26/27 og 27/28 starter om søndagen, hvor der er indkvartering fra kl. 15 og eftermiddagstraktement. Ved kurser i uge 29/30 og 30/31 er opstarten om lørdagen, også kl. 15.

Efter indkvartering er der fælles velkomst samt nærmere præsentation af diverse aktiviteter. Kurser slutter lørdag (hvis det starter søndag) og fredag (hvis lørdag), og sker efter morgenmad og morgensamling. Det vil sige ca. kl. 10.

Katalog

Se vores katalog for sommeren 2020.

Tilmeldingen er åben

Til vores efterårskursus i uge 42

Du er også velkommen til at kontakte kursuschef Erik Kjærsgaard på mobil 3026 1298, for at afklare, stille spørgsmål m.v.