Læs og
Skriv

Liv, erindring og poesi.

Sammen skal vi læse en bred vifte af forfattere, der anvender erindringen som et slags grundstof.

Læsningerne giver os inspiration til selv at skrive i mange forskellige genrer. Kort sagt: Skriv med liv!

Kursusformen vil blive en vekselvirkning mellem oplæg/foredrag, fælles læsninger, skriveværksted og ture ud af huset.

Derudover udleves højskolelivet med morgensamlinger og fællesskabet omkring måltiderne, samt aftenhygge/aktiviteter.

Kurserne vil i december 2019 være uddybet med nærmere indholdsbeskrivelse og priser.

I december vil ligeledes foreligge et kursuskatalog med detaljerede beskrivelser af kurserne og tilmeldingsprocedure.

Er du interesseret i at få tilsendt vores katalog, er du velkommen til at sende en mail til: mail@ryslinge-hojskole.dk, eller kontakte telefonisk: 6267 1020. Vi vil udsende kataloget elektronisk. Hvis du ikke har en mailadresse, sender vi kataloget.

Du er også velkommen til telefonisk at kontakte kursuschef Erik Kjærsgaard på mobil 3026 1298, for at afklare, stille spørgsmål m.v.